योगसाधना : पादांगुष्ठासन

 योगसाधना : पादांगुष्ठासन 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पद म्हणजे पाय आणि अन अंगुष्ठ  म्हणजे अंगठा, उभे राहून आणि अंगठे धरुन करायचे हे आसन आहे. 

 पद्धती : 

१) ताडासनात उभे रहा पायामध्ये एक फूट अंतर ठेवा. 

२)  श्वास सोडा पुढे वाका आणि अंगठा व पहिली दोन बोटे यांनी पायाचे अंगठे धरा त्यामुळे तळहात एकमेकांसमोर राहतील अंगठे घट्ट पकडून धरा. 

३)  डोके वर उचलून धरा पोट व छाती यामधील पडदा छातीकडे ताणा  आणि पाठ जास्तीत जास्त अंतर्गोल असुद्या खांद्यापासून वाकण्याऐवजी ओटीपोटापासून वाका म्हणजे कण्याच्या गुदास्थीजवळच्या भागापासून पाठीचा अंतर्गोल आकार योग्य तरेने राहिल. 

४) पाय ताठ ठेवा आणि गुडघे व अंगठे यावरील पकड सैल  होऊ देऊ नका ,खांद्याची पाती ताणून धरा या स्थितीत एकदा किंवा दोनदा श्वसन करा.  

५) आता श्वास सोडा गुडघे घट्ट आवळून आणि अंगठे जमिनीवरुन न उचलता खेचून डोके गुडघ्याच्या मध्ये आणा, या स्थितीमध्ये नेहमीसारखे श्वसन करत सुमारे वीस सेकंद राहा. 

६) श्वास घ्या अंगठे सोडा आणि उभे राहा.  पुन्हा ताडासनात या. 

Post a Comment

0 Comments