सागर शेजवळ खून खटल्यातील फरार आरोपी गजाआड

सागर शेजवळ खून खटल्यातील फरार आरोपी गजाआड 

वेब टीम शिर्डी : येथील गाजलेल्या सागर शेजवळ खून खटल्यातील मुख्य आरोपी विशाल अशोक कोते, रा.शिर्डी  हा जेलमधून कोरोना रजेवर सुटलेला असताना त्याचे विरुध्द दि. ३०/१२/२०२० रोजो फियांदी राजेंद्र लालजीभाई भंडेरी, वय- ३९ वर्पे, धंदा- व्यापार, रा.साईश्रद्धा हौसिंग सोसायटी, शिर्डी यांनी तक्रार दिली की, मागील भांडणाचे कारणावरुन आरोपी विशाल अशोक कोते, रा. शिर्डी व त्याचे साथीदारांनी फिर्यादी हे नगर-मनमाड रस्त्यावर थांबलेले असताना त्यांना बळजबरीने रिक्षामध्ये बसवून पिंपळवाडी रोडने रेल्वे पटरीकडे नेवून तेथे आरोपो विशाल कोते याने त्याचे साथीदारासह फिर्यादी यांना मारहाण करुन विशाल कोते याने त्याचेकडील धारदार कोयत्याने जिवे ठार मारण्याचे उद्देशाने वार करुन गंभीर जखमी केले. तसेच फिर्यादी कडील रोख रक्‍कम २७,०००/-रु. व  मोबाईल बळजबरीने काढून घेतला. सदर घटनेबाबत फिर्यादी यांनी शिर्डी पो.स्टे. येथे दिलेल्या फिर्यादीवरुन गुरनं.  ८०१/२०२०, भादवि कलम ३०७, ३६७, ३९४, ४५२, ३४१,३२३,५०४,५०६, ३४ सह भारतीय हत्यार कायदा कलम ४/२५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता.

सदरचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी विशाल कोते हा फरार झाला होता. सदर आरोपीची मागील गुन्हेगारी पार्श्वभुमी पाहता त्याचा शोध घेणेकामी पोलीस अधीक्षक ,अहमदनगर यांचे सुचनाप्रमाणे पोनि अनिल कटके, स्थानिक गुन्हे शाखा, अहमदनगर यांनी स्वतंत्र पथक नेमले होते. त्यांचे पथकातील अधिकारी व अंमलदार फरार आरोपीचा शोध घेत असताना पोनि अनिल कटके यांना गोपनिय माहिती मिळाली कि, सदर फरार आरोपी  विशाल कोते हा धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे लपून बसलेला आहे.अशी खात्रीशीर माहिती मिळाल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकातील सपोनि मिथून घुगे, पोना विशाल दळवी, सुरेश माळो, शंकर चौधरी,  रवी सोनटक्के, दिपक शिंदे, पोकॉ सागर ससाणे, रोहीत येमूल, चालक पोहेकॉ संभाजी कोतकर अशांनी मिळून शिरपूर, जि- धूळे येथे मिळालेल्या माहितीवरुन आरोपीचे वास्तव्यावाबत माहिती घेवून आरोपीचा शोध घेत असताना सदर आरोपी हा तेथून शहादा व  पुढे नंदूरबार येथे गेला असल्याची माहिती मिळाले वरुन पथकातील अधिकारी व अंमलदार यांनी त्याचा नंदूरबार येथे जावून शोध घेतला असता तो नंदूरबारर येथून बसने मुंबई येथे जाणेसाठी निघाला असल्याची माहिती मिळाल्याने पथकातील अधिकारी व अंमलदार यांनी बसचा पाठलाग करुन आरोपी नामे विशाल अशोक कोते, वय - ३० वर्षे, रा. कोते गल्ली, साई सावली निवास, शिर्डी ,ता- राहाता यांस पिंपळनेर, जि- धूळे येथून ताब्यात घेवून

अहमदनगर येथे आणून शिर्डी पो.स्टे. चे ताब्यात देण्यात आले आहे. पुढील कार्यवाही शिर्डो पो.स्टे. करीत आहेत. आरोपी विशाल अशोक कोते हा शिर्डी येथील गाजलेल्या सागर शेजवळ खून खटल्यातील आरोपी असून तो २०१५ पासून जेलमध्ये असून सध्या कोरोना रजेवर आहे. रजेवर असताना वरील गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा करुन तो फरार झालेला होता.

आरोपी विशाल अशोक कोते याचे विरुध्द यापुर्वी शिर्डी पोलीस स्टे.मध्ये ९ गुन्हे व उमरी जिल्हा नांदेड येथे १ असे एकूण १० गुन्हे डफखाल आहेत दाखल आहेत.

सदरची कारवाई  मनोज पाटील,पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर,दीपाली कांबळे अपर पोलीस अधीक्षक, श्रीरामपूर , संजय सातव , उपविभागीय पोलीस अधिकारी, शिर्डी  विभाग, अहमदनगर यांचे सुचना व मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांनी केलेली आहे.

Post a Comment

0 Comments