भिस्तबाग चौकात ट्रॅफिक पोलिसांची नेमणूक करा : मा. नगरसेविका वीणा बोज्जा

भिस्तबाग चौकात ट्रॅफिक पोलिसांची नेमणूक करा : मा. नगरसेविका वीणा बोज्जा

वेब  टीम अहमदनगर : सावेडी उपनगरातील भिस्तबाग चौक हा सर्वात मोठा राहादरीचा चौक असून या चॊकात रस्त्याच्या चारही बाजूने मोठया प्रमाणात वाहतूक होत असल्यामुळे या चौकात ताबडतोब ट्रॅफिक पोलिसांची नेमणूक करावी अशी मागणी मा. नगरसेविका सौ. वीणाताई बोज्जा यांनी एका पत्रकानव्ये केली आहे.

सध्या या चौकांची परिस्थिती अत्यंत भयानक झालेली असून प्रोफेसर चौकातून येणारी वाहतूक, मनमाड रोड ने येणारी वाहतूक तसेच पाईप लाईन रोड व भिस्तबाग महाल रोड वरून येणारी वाहतूक याच चौकात मिळत असल्यामुळे सकाळी व संध्याकाळी मोठया प्रमाणात वाहतुकीची कोंडी होत असते. छोटे मोठे अपघात हे नित्यचेच झालेले असून वाहतूक पोलीस नसल्यमुळे कोणताही वाहन चालक शिस्त पाळत नाही. तसेच या भागात क्लासेस मोठया प्रमाणात असल्यामुळे शाळा कॉलेजची मुले मुली वाहनांची कोणताही वेगाचे भान न ठेवता जोरात गाड्या चालवीतात त्याचाच परिणाम अपघातात दिसून येते. मध्यंतरी सोना नगर चौकात एका युवकाला जीव गमवावा लागला.

या चौकात भाजी वाले, रिक्षावाले व इतर लोकांचे मोठया प्रमाणात अतिक्रमण असल्यामुळे चौक अरुंद झाला असून त्यात ट्रॅफिक पोलीस नसल्यमुळे वाहतुकीची कोंडी ही नित्याचीच झाली आहे. या कोंडीमुळे महिला व मुलींना या चौकातून गाडी चालवणे तर अवघडच आहे परंतु पायी रस्ता क्रॉस करणे म्हणजे प्रयत्नची पराकष्ट करावी लागतेय.

वरील गंभीर परिस्तिथीची विचार करून या चौकात कोणाच्याही मरणाची वाट न पाहता त्वरित ट्रॅफिक पोलिसांची नेमणूक करून या भागातील नागरिकांच्या वाहतुकीची काळ्जी घ्यावी असे आवाहन मा. नगरसेविका सौ. वीणाताई बोज्जा यांनी केले.

Post a Comment

0 Comments