।। जागर शक्तीचा ।। जागर नवदुर्गांचा - स्कंदमाता

 ।। जागर शक्तीचा ।। जागर नवदुर्गांचा ।।

स्कंदमाता 

जेव्हा देवी पार्वती स्कंददेवाची म्हणजेच कार्तिकेयाची आई झाली तेव्हा तिला स्कंदमाता म्हणू लागले. 

पूजन : स्कंदमातेचे पूजन नवरात्रीच्या पाचव्या दिवशी करतात . 

अधिपत्यातील ग्रह: स्कंदमातेचे बुध ग्रहावर आधिपत्य असते. 

देवीचे वर्णन : स्कंदमाता हि क्रूर सिंहावर आरूढ असून तिच्या मांडीवर बाल मुरुगन ( कार्तिकेय )बसलेला आहे. सकंदमाता हि चतुर्भुज असून वरच्या दोन हातांमध्ये कमळपुष्पे आहेत. डाव्या हाताने बाल मुरूगनला धरले असून उजवा हात अभय मुद्रेत आहे. स्कंदमाता कमलपुष्पावर आसनस्थ होत असल्याने तिला देवी पद्मासना असेही म्हणले जाते. देवी स्कंदमाता हि कांतीने शुभ्र असल्याने गौरवर्णीय मानली जाते. कार्तिकेयाच्या पूजेचे फळ मिळण्यासाठी भाविक पार्वतीची पूजा करतात. हे वरदान स्कंदमातेला पार्वती कडूंन प्राप्त आहे. 

मंत्र : 

ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः॥

प्रार्थना : 

 सिंहासनगता नित्यं पद्माञ्चित करद्वया।

शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥


स्तुती : या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥


देवी ध्यानम :

 वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम्।

सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कन्दमाता यशस्विनीम्॥

धवलवर्णा विशुध्द चक्रस्थितों पञ्चम दुर्गा त्रिनेत्राम्।

अभय पद्म युग्म करां दक्षिण उरू पुत्रधराम् भजेम्॥

पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।

मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल धारिणीम्॥

प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् पीन पयोधराम्। 

कमनीयां लावण्यां चारू त्रिवली नितम्बनीम्॥


स्तोत्र : 

नमामि स्कन्दमाता स्कन्दधारिणीम्।

समग्रतत्वसागरम् पारपारगहराम्॥

शिवाप्रभा समुज्वलां स्फुच्छशागशेखराम्।

ललाटरत्नभास्करां जगत्प्रदीप्ति भास्कराम्॥

महेन्द्रकश्यपार्चितां सनत्कुमार संस्तुताम्।

सुरासुरेन्द्रवन्दिता यथार्थनिर्मलाद्भुताम्॥

अतर्क्यरोचिरूविजां विकार दोषवर्जिताम्।

मुमुक्षुभिर्विचिन्तितां विशेषतत्वमुचिताम्॥

नानालङ्कार भूषिताम् मृगेन्द्रवाहनाग्रजाम्।

सुशुध्दतत्वतोषणां त्रिवेदमार भूषणाम्॥

सुधार्मिकौपकारिणी सुरेन्द्र वैरिघातिनीम्।

शुभां पुष्पमालिनीं सुवर्णकल्पशाखिनीम्

तमोऽन्धकारयामिनीं शिवस्वभावकामिनीम्।

सहस्रसूर्यराजिकां धनज्जयोग्रकारिकाम्॥

सुशुध्द काल कन्दला सुभृडवृन्दमज्जुलाम्।

प्रजायिनी प्रजावति नमामि मातरम् सतीम्॥

स्वकर्मकारणे गतिं हरिप्रयाच पार्वतीम्।

अनन्तशक्ति कान्तिदां यशोअर्थभुक्तिमुक्तिदाम्॥

पुनः पुनर्जगद्धितां नमाम्यहम् सुरार्चिताम्।

जयेश्वरि त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहिमाम्॥


देवी कवच : 

ऐं बीजालिंका देवी पदयुग्मधरापरा।

हृदयम् पातु सा देवी कार्तिकेययुता॥

श्री ह्रीं हुं ऐं देवी पर्वस्या पातु सर्वदा।

सर्वाङ्ग में सदा पातु स्कन्दमाता पुत्रप्रदा॥

वाणवाणामृते हुं फट् बीज समन्विता।

उत्तरस्या तथाग्ने च वारुणे नैॠतेअवतु॥

इन्द्राणी भैरवी चैवासिताङ्गी च संहारिणी।

सर्वदा पातु मां देवी चान्यान्यासु हि दिक्षु वै॥

Post a Comment

0 Comments