लिफ्ट देऊन लुटणारा आरोपी जेरबंद

लिफ्ट देऊन लुटणारा आरोपी  जेरबंद 

वेब टीम नगर : बस स्टॉपवर सोडतो असे म्हणत मोटार सायकलवर बसवुन निर्जनस्थळी नेवून दोन महिलांना मारहाण करून लुटणारा आरोपी ५४,५००/- रु. किंचे मुद्देमालासह जेरबंद करण्यात कॅम्प पोलिसांना यश 

याप्रकरणी  फिर्यादी श्रीमती. पल्लवी प्रथमेश चिंचले, वय ३०, रा. सुर्यापार्क आरटीओ ऑफिस, जिल्हा नाशिक या व त्यांची आई असे चांदणी चौक, अहमदनगर येथे सोलापुरला जाण्यासाठी उभ्या असतांना त्यांनी एका मोटार सायकल स्वारास सोलापुरला जाण्यासाठी बस कोठे थांबते असे विचारले असता. सदर मोटार सायकल स्वाराने सोलापुरला जाणारी बस पुढच्या चौकात थांबते, मी तिकडे जात आहे तुम्ही माझ्या सोबत चला मी तुम्हाला मोटार सायकलवर नेवून सोडतो असे म्हणुन फिर्यादी व त्यांचे आईस मोटार सायकलवर बसवुन निर्जन ठिकाणी नेवून त्यांचे इतर तीन साथीदारांचे मदतीने बांबुने व लाथाबुक्यांनी मारहाण करुन फिर्यादी व त्यांची आई यांनी परिधान केलेले सोन्याचे दागिने, रोख रक्कम, दोन मोबाईल फोन व कागदपत्रे असा एकुण १,४१,५००/- रु. किंमतीचा मुद्देमाल बळजबरीने चोरुन नेला आहे. सदर घटने बाबत भिंगार कॅम्प पोलीस स्टेशन गु.र.नं. २४७ / २०२२ भादविक ३९४, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सदर घटना घडल्यानंतर मनोज पाटील पोलीस अधिक्षक अहमनगर यांनी नमुद गुन्ह्याचा समांतर तपास करुन गुन्हा उघडकिस आणुन आरोपींना ताब्यात घेणे बाबत आदेश दिले हाते. नमुद आदेशान्वये पो.नि. अनिल कटके, स्थानिक गुन्हे शाखा अहमदनगर यांनी स्था.गु.शा. पथकातील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना गुन्ह्यातील आरोपींचा शोध घेणे बाबत सुचना दिल्याने स.पो.नि. दिनकर मुंडे, पो.हे.कॉ. चव्हाण, दत्ता हिंगडे, संदीप पवार, विजय वेठेकर, विश्वास बेरड, पो.ना. ज्ञानेश्वर शिंदे, शंकर चौधरी, संतोष लोढे, संदीप चव्हाण, दिपक शिंदे, संदीप दरदंले, पो.कॉ. आकाश काळे, मेघराज कोल्हे, विनोद मासाळकर व चालक पो.हे.कॉ. संभाजी कोतकर असे आरोपींचा शोध घेत असतांना पो.नि.अनिल कटके यांना माहिती मिळाली की, यातील एक संशयीत इसम हा संगमनेर सिन्नर रोडवरील, साई खिंडी फाटा, ता. संगमनेर येथे येणार आहे. आता गेल्यास मिळुन येईल अशी खात्रीशीर माहिती मिळाली .

  पो.नि. कटके यांनी पथकास मिळालेल्या माहीतीच्या ठिकाणी जावून खात्री करुन कारवाई करणे बाबत सुचना देवून पथकास रवाना केले. स्था.गु.शा. पथकाती पोलीस अधिकारी व अंमलदार हे संगमनेर सिन्नर रोडवरील, साईखिंडी फाटा येथे सापळा लावुन थांबलेले असतांना काळे रंगाचे स्प्लेंडर मोटार सायकलवर एक इसम संशयीत रित्या आजु बाजूला पाहत येतांना दिसला त्यास थांबवुन त्याचे नाव गांव विचारले असता त्याने त्याचे नाव दिलीप ऊर्फ राहुल अशोक चव्हाण, वय २७, रा. जळकु, ता. मालेगांव, जिल्हा नाशिक असे सांगितले. त्याचेकडे वर नमुद गुन्ह्याबाबत चौकशी करता सुरुवातीस तो उडवा उडवीची उत्तरे देवु लागला त्यास अधिक विश्वासात घेवुन कसुन चौकशी करता त्याने सदरचा गुन्हा हा त्याचे तीन साथीदारांसह केल्याची कबुली दिली आहे. त्याची अंगझडती घेतली असता त्याचे अंगझडतीमध्ये रोख रक्कम, गुन्हा करणेसाठी वापरलेली मोटार सायकल व मोबाईल फोन असा एकुण ५४,५००/- रु.कि.चा मुद्देमाल मिळुन आल्याने ताब्यात घेवुन आरोपीस मुद्देमालासह भिंगार कॅम्प पोलीस स्टेशन येथे हजर केले आहे. आरोपी नामे दिलीप ऊर्फ राहुल अशोक चव्हाण याचे इतर तीन साथीदारांचा शोध घेतला असता ते मिळुन आले नाहीत. आरोपीचे फरार साथीदारांचा व मुद्देमालाचा शोध घेत आहोत. पुढील कारवाई भिंगार कॅम्प पोलीस स्टेशन करीत आहे.

Post a Comment

0 Comments